คุณกำลังเข้าสู่เว็บเพจใหม่

 


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Education Office

-----------------------------------------------------------------------------
50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร./โทรสาร 044-511013, 044-511014 เมล์ : surinpeo.web@gmail.com